Młodzi ludzie z kilkunastu krajów w ramach międzynarodowego projektu  "Europejski Eko-Parlament Młodzieży" ustanowili World non-waste Day, czyli Światowy Dzień bez Śmiecenia. Dokładnie 19 lat temu tj. 11 maja 2001r. w naszym kraju ustanowiono system recyklingu i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

O ochronie środowiska naturalnego mówi się od lat bardzo wiele, prowadzi się różnorodne akcje, wiele osób, całe rodziny prowadzą bardzo świadomy sposób życia chroniąc nasze otoczenie, a problem wcale nie znika. Dlatego tak ważne jest wykorzystywać każdą sposobność, by przypominać i zachęcać do korzystania z produktów naturalnych, w miarę możliwości nieprzetworzonych, zachęcać do stylu Zero Waste, my no shopping year. My uczymy się tego każdego dnia i jesteśmy bardzo wdzięczni naszym czytelnikom i klientom za cenne wskazówki i za to, że dają nadzieję, że każdy może być BIO i EKO.

Promujemy Dzień bez Śmiecenia bez drukowania plakatów i ulotek wspominając o tym co ważne, jak
segregować śmieci https://bioconieco.pl/blog/segregacja-smieci,
co znaczy ZeroWaste https://bioconieco.pl/blog/zero-waste
 .
A szacuje się, iż w Polsce każdego roku wytwarzamy ok. 13 mln ton odpadów. Odpady opakowaniowe stanowią 25% wszystkich i poddane recyklingowe mogą stać się ponownie użyteczne. Dla wizualizacji ogromu problemu odpadów niech będzie przykład, że wyrzucone na całym świecie w ciągu 1 roku butelki Pet ustawione w kształcie wieży jedna na drugiej miałyby wysokość 28 milonów kilometrów. Prawda, że przerażające?

Dołącz i świętuj razem z nami, chrońmy naszą Ziemię!!!